Skip to main content

Кооперація та комерціалізація технологій

Про що ця стаття

Саме можливість комерціалізації технологій є ознакою інновацій, адже лише реальне впровадження технології надає змісту праці інженерів-інноваторів, тож постає питання, як прийти від ідеї до інновації?

Припустимо, що:

ви власноруч зробили дещо, що допомагає нашим силам оборони (дрон, пристрій РЕБ/РЕР, імітатор сигналів тощо), але у вас немає можливостей масштабувати виробництво і ви хотіли б об'єднати свої зусилля з деяким більш потужним виробником;

або у вас є ідея щодо нової корисної технології (система інерційної навігації, трекінг цілей, ракетний стартер для дронів, система швидкого розмінуваання мінних полів), але ви не маєте достатньо ресурсу та можливостей для її впровадження;

чи, наприклад, для реалізації та ефективної роботи вашої технології вам не вистачає вагомої ланки, але ви точно знаєте у кого є необхідна вам технолгіїя, та точно знаєте як її застосувати;

чи можливо, ваша технологія працює та довела свою ефективність, але вам потрібні основні засоби та ресурси для нарощування та маштабування виробництва, або вам необходно розвантажити власних фахівців і ви шукаєте шляхи як це зробити максимально ефективно.

У цій статті ми наводимо основні шляхи та можливі типи співпраці, умови розподілу відповідальності та прибутку, механізми взаємодії з партнерами та заходи з охорони власних прав, які допоможуть вам у впровадженні власних технологій.

Ви також дізнаєтесь про додаткові шляхи комерційного використання прав на розробку із залученням необхідних інвестицій, технологій та можливостей.

Механізми кооперація та комерціалізація технологій

Розглянемо найпоширеніші шляхи впровадженя власних технологій та розвитку ідей. Усі наведені нижче варіанти кооперації мають на меті ефективне розпорядження вашими правами інтелектуальної власності у якості цінного активу, який часто незаслужено не беруть до уваги.

1. Спільне виробництво (спільне підприємство)

Основні засоби, фінансування та частки прибутку розподіляються на визначених умовах у межах договору на спільну розробку. Розробник може внести у якості своє частини, права інтелектуальної власності на технологію попередньо оцінивши їх вартість.

Що варто пам’ятати:

 • Перед початком будь-яких робіт укласти угоду про нерозголошення інформації (NDA).

 • Визначити об’єми внесків сторін, чітко встановити об’єм прав ІВ та види об’єктів (Авторські прав, Винаходи, Корисні моделі), відповідно оцінити інтелектуальну власність.

 • Скласти угоду якою передбачити: умови внесення ІВ (првила використання у спільних продуктах, розподіл прибутків, розподіл прав на похідні твори чи вдосконалення технології, визначити права та обов’язки кожної зі сторін).

 • Здіснити реєстрацію прав ІВ, якщо у цьому є потреба.

 • Передбачити умови припинення співпраці.

 • Зразок типового договору NDA та договору про спільну розробку можна отримати на платформі АМО.

2. Ліцензування технології

Власник технології надає ліцензію (виключну/не виключну) виробнику на виробництво продукту з використанням ліцензійної технології із виплатою погоджених сторонами ліцензійних відрахувань (роялті).

Варто пам’ятати:

 • Перед початком будь-яких робіт укласти угоду про нерозголошення інформації (NDA).

 • Чіко визначити предмет лиценції (опис об’єкту на використання якого надається дозвіл).

 • Здіснити реєстрацію прав ІВ, якщо у цьому є потреба.

 • Визначити термін дії та територію на яку поширюється дія ліцензії.

 • Встановити об’єм прав (умови щодо того, як ліцензіат може використовувати ліцензовану технологію).

 • Визначити вартість ліцензії: Договір повинен визначати вартість ліцензії, методи оплати (наприклад, роялті, щомісячні виплати, плату за перший рік тощо) та строки оплати.

 • Передбачити санкції на випадок порушфення сторонами умов ліцензії.

Встановити вимоги до збереження конфіденційності.

Узгодити передачу ліцензії третім особам: договір може обмежувати можливість ліцензіата передавати ліцензію іншим особам або надавати таке право зі згоди правовласника.

Зразок типового договору NDA та ліцензійного договору можна отримати на платформі АМО.

3. Продаж технології

Якщо власник має бажання продати (передати права) на власну технологію, то це можна зробити на основі ліцензійного договору про передачу (відчуження) технології. В таком разі власник відмовляється від права розпоряджатися власною технолгією на користь набувача такого права.

Варто пам’ятати:

 • Перед початком будь-яких робіт укласти угоду про нерозголошення інформації (NDA).

 • Укласти договір про відчуження технологій.

 • Визначити технології: Договір повинен чітко визначати, яка саме технологія передається. Це може бути патент, програмне забезпечення, ноу-хау, процеси виробництва, дизайн тощо.

 • Здіснити реєстрацію прав ІВ, якщо у цьому є потреба.

 • Визначити ціну та умови оплати, включаючи строки і методи оплати (наприклад, разова сума, розстрочка, тощо).

 • Визначити термін та умови передачі, зокрема встановити коли технолгія вважатиметься переданою.

 • Права і обов'язки сторін: Договір повинен визначити права та обов'язки відчужувача та приймача після передачі технології, включаючи право на використання, модифікацію, патентування тощо.

 • Встановити вимоги до збереження конфіденційноcті.

 • Інтелектуальна власність: Договір повинен визначити власність інтелектуальних прав на технологію після передачі.

 • Зразок типового договору NDA та договору передачі технолгій можна отримати на платформі АМО.

4. Спільна розробка

Ррозробник може залучити сторонні технолгії для вдосконалення власного продукту чи вирішення технічних завдань які перед ним стоять на основі договору про спільну розробку. Договір, має чітко регулювати умови спільної розробки та використання створених технологій.

Варто пам’ятати:

 • Перед початком будь-яких робіт укласти угоду про нерозголошення інформації (NDA).

 • Договір повинен чітко визначати, яка технологія або проект розробляється спільно. Це включає в себе опис об'єкта розробки, мету проекту та очікувані результати.

 • Договір повинен визначити, яким чином буде розподілятися власність та інтелектуальні права на створені технології. Це включає в себе права на використання, модифікацію, ліцензування та передачу.

 • Договір повинен визначити внесок кожної сторони у процесі розробки, включаючи фінансовий внесок, технічний внесок, ресурси, трудовий внесок тощо.

 • Договір повинен визначати, як будуть використовуватися створені технології, включаючи право кожної сторони на використання, комерційне використання, ліцензування тощо.

 • Встановити договором вимоги до збереження конфіденційності.

 • Передбачити умови управління пректом, включаючи механізми прийняття рішень, розподіл витрат, обов'язки сторін

 • Розподілити відповідальність та ризики.

 • Зразок типового договору NDA та договору на спільну розробку технолгій можна отримати на платформі АМО.

5. Передача виробництва на аутсорс

Розробник може потребувати використання додаткових виробничих потужностей на умовах розміщення замовлення на виробництво. В такому випадку на попередніх етапах співпраці варто підписати NDA з наступним підписанням договору на виробничий аутсорсинг (договір трансформаційного аутсорсингу – замовник, не маючи необхідних ресурсів, запрошує виконавця, який повністю виконує весь спектр робіт).

Варто пам’ятати:

 • Перед початком будь-яких робіт укласти угоду про нерозголошення інформації (NDA).

 • Наступник кроком укласти угоду на виконання робіт.

 • Погодити вимоги до виробничих потужностей.

 • Погодити вимоги до комптентенцій виконавців робіт.

 • Погодити вимоги до об’єму та термінів випуску.

 • Погодити вимоги до якості.

 • Погодити вимоги до постачальників.

 • Погодити вимоги до логістики.

 • Погодити фінансові умови (собівартість виготовлення, вартість робіт, терміни виплат, покриття незапланованих витрат).

 • Погодити вимоги до надання інформації замовника необхідної для повноцінного виконання робіт

 • Сформувати вимоги до конфіденційності.

 • Розподілити права інтелектуальної власності на розробки та можливі вдосконалення під час виконання договору, зазвичай замовник є власником усієї інтелектуальної власності що надається або виникає у насідок виконання договору на виконання робіт.